Akatyst ku czci Bogurodzicy - partytura

Pełny zapis nutowy Akatystu ku czci Bogurodzicy w limitowanej edycji z nagraniem.

akatyst350x490

Akatyst jest hymnem liturgicznym dla Kosciołów Wschodu. Śpiewany w postawie stąjącej jest jednym z najpiękniejszych śpiewów liturgicznych. Uważa się go za najstarszy hymn maryjny. Po przetłumaczeniu na łacinę wywarł on znaczny wpływ na poezję maryjną całego Kościoła. Hymn ten pochodzi najprawdopodobniej z V-VI w. Nie znamy twórcy Akatystu. Wśród prawdopodobnych autorów wymienia się m. in. Romana Pieśniarza (Roman Melodos – największy greckojęzyczny poeta chrześcijański), diakona Jerzego z Pizydii (grecki poeta, bibliotekarz Hagia Sophia), czy też patriarchę Konstantynopola Sergiusza. Pierwszego przekładu Akatystu na język polski dokonał w 1792 r. grekokatolicki bazylianin o. Tymoteusz Szczurowski OSBM, jednak najbardziej znany jest przekład jezuity ojca Mieczysława Bednarza z 1965 r.

Wydana przez nas publikacja zawiera partyturę wszystkich 24 strof - Ikosów i Kondakionów w opracowaniu na kantorów i trzygłosowy chór.

Dzięki uprzejmości redakcji Instytutu Gość Media dołączamy bezpłatny dodatek w postaci płyty. Znajdziemy na niej Akatyst ku czci Bogurodzicy w wykonaniu Chóru Ośrodka Liturgicznego Ruchu Światło-Życie, Scholi WŚSD w Katowicach oraz Żeńskiej scholi Nativitatis. Ilość publikacji z płytą CD limitowana.

SKLEP »

FirmaGodna2018